Мотивационна беседа в с. Краводер - Youth Center Vratsa

Мотивационна беседа в с. Краводер

Екипът на Младежки център – Враца проведе мотивационна беседа в с. Краводер с местни деца, младежи и техните родители, посветена на необходимостта от оставане в училище и придобиване на умения, които да им позволят да се реализират успешно. С това събитие се цели предотвратяване отпадането на тези ученици от образователната система и тяхното пълноценно социализиране и развитие.

Тази дейност е част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ реализирани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар