Мотивационна беседа в с. Пудрия - Youth Center Vratsa

Мотивационна беседа в с. Пудрия

Екипът на Младежки център – Враца проведе поредната си мотивационна беседа в с. Пудрия с местни деца, младежи и техните родители. Срещата имаше за цел да установи причините за системното им отсъствие от занятия, а също така да мотивира тяхното връщане и задържане в училище.Това събитие беше насочено към предотвратяване отпадането на учениците от образователната система и тяхното пълноценно реализиране след това на пазара на труда. Срещите ще продължат и през следващите дни.

Тази дейност е част от кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ реализирани по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар