Екипът на Младежки център - Враца беше в с. Ослен Криводол за предоставяне на останалите материали за изграждането на алтернативното младежко пространство - Youth Center Vratsa

Екипът на Младежки център – Враца беше в с. Ослен Криводол за предоставяне на останалите материали за изграждането на алтернативното младежко пространство

Екипът на Младежки център – Враца беше в с. Ослен Криводол за предоставяне на останалите материали за изграждането на алтернативното младежко пространство. То се осъществява като част от младежките инициативи по „Създаваме заедно“. По време на срещата проследихме напредъка по изграждането на пространството и уговорихме предстоящи събития. Дейността се извършва от отбор „Ослен заедно творим“, който планира това пространство да се превърне в притегателен център за младежите от региона през лятото, като през август ще се осъществят две мероприятия с цел популяризирането му.

Младежките инициативи по „Създаваме заедно“ са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар