Едно много интересно събитие, което препоръчваме за предприемачи - Youth Center Vratsa

Едно много интересно събитие, което препоръчваме за предприемачи

Едно много интересно събитие, което препоръчваме за предприемачи! Повече информация в линка по-долу.

https://www.facebook.com/events/357093633153554/?acontext=%7B%22ref%22%3A%2252%22%2C%22action_history%22%3A%22[%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22share_link%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%7B%5C%22invite_link_id%5C%22%3A361039685881995%7D%7D]%22%7D

Напишете коментар