Доставка на материали за младежката инициатива "Малък еколог" на с. Михайлово - Youth Center Vratsa

Доставка на материали за младежката инициатива „Малък еколог“ на с. Михайлово

На 13.05.21г. част от екипа на Младежки център – Враца посети село Михайлово, за да достави част от необходимите материали за изпълнение на Младежка инициатива „Малък еколог“, като същесвременно посетихме и младежкото пространство, което са започнали да обособяват по Младежка инициатива „FREE ZONE“.

Пътуването е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на публикацията и за начина, по който може да бъде използвана информацията в нея.

Напишете коментар