Доставени материали по младежка инициатива - Youth Center Vratsa

Доставени материали по младежка инициатива

През изминалия четвъртък успяхме да посетим още една младежка инициатива реализиращи се в град Козлодуй. Това само демонстрира активността на младите хора от това населено място и успешната ни съвместна работа с тях! С младежите от инициативата „Героя в нас“ проведохме много пълзотворен разговор и им доставихме последните материали, които представляват част от техните костюми. Както винаги срещата беше вдъхновяваща и ще следим с интерес техните бъдещи изяви!
Младежката инициатива „Героят в нас“ на отбор „Козлодуй“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.
Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар