Днес, част от екипа на МЦ-Враца взе участие в Национално обучение за обучители по правата на човека за деца, което се провежда в периода от 18-ти до 24-ти юни 2022 г. в с. Лозен - Youth Center Vratsa

Днес, част от екипа на МЦ-Враца взе участие в Национално обучение за обучители по правата на човека за деца, което се провежда в периода от 18-ти до 24-ти юни 2022 г. в с. Лозен

Днес, част от екипа на МЦ-Враца взе участие в Национално обучение за обучители по правата на човека за деца, което се провежда в периода от 18-ти до 24-ти юни 2022 г. в с. Лозен.

Напишете коментар