Днес, част от екипа на МЦ-Враца взе участие в Национално обучение за обучители по правата на човека за деца, което се провежда в периода от 18-ти до 24-ти юни 2022 г. в с. Лозен - Youth Center Vratsa

Днес, част от екипа на МЦ-Враца взе участие в Национално обучение за обучители по правата на човека за деца, което се провежда в периода от 18-ти до 24-ти юни 2022 г. в с. Лозен

Днес, част от екипа на МЦ-Враца взе участие в Национално обучение за обучители по правата на човека за деца, което се провежда в периода от 18-ти до 24-ти юни 2022 г. в с. Лозен.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар