Днес част от екипа на Младежки център - Враца се срещна с директора на ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца, а именно Валентина Михайлова и отделно с някои преподаватели по професионални предмети - Youth Center Vratsa

Днес част от екипа на Младежки център – Враца се срещна с директора на ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца, а именно Валентина Михайлова и отделно с някои преподаватели по професионални предмети

Днес част от екипа на Младежки център – Враца се срещна с директора на ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца, а именно Валентина Михайлова и отделно с някои преподаватели по професионални предмети. По време на работната среща се коментираха няколко основни неща, а именно продължаване на добрата съвместна работа, както и бъдещите дейности на Центъра до края на годината, в които учениците биха могали да се включат и биха им били полезни. Предложенията, които бяха отправени са за включване в Мотивационна беседа, обучение „БЕЗ ПЛАН“, дискусионна кръгла маса „Съвременните предизвикателства пред младите хора“, младежките инициативи „Създаваме заедно“ и клубовете по интереси.

Всички тези дейности са част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар