Днес част от екипа на Младежки център - Враца проведе неформално обучение на тема "Доброволчество и младежки пространства" в с. Оселна - Youth Center Vratsa

Днес част от екипа на Младежки център – Враца проведе неформално обучение на тема „Доброволчество и младежки пространства“ в с. Оселна

Днес част от екипа на Младежки център – Враца проведе неформално обучение на тема „Доброволчество и младежки пространства“ в с. Оселна! На него присъстваха младежи от с. Оселна, с. Зли Дол и с. Зверино. То имаше за цел да запознае младите хора с основни понятия и принципи в младежката сфера посредством интерактивни активности. Младежите споделиха своите разбирания относно същността на добровочеството и научиха за различните видове младежки пространства. Начертахме заедно план за реализиране на последващи дейности по младежките инициативи в с. Зли Дол и с. Оселна, които изпълняват и се разбрахме това да е само първото от серия обучения. Благодарим на всички за активното участие и ентусиазъм!

Обучението е част от дейностите по младежката инициатива на отбор „Приятели“ от с. Оселна, изпълняваща се по проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар