Днес с нашите приятели от 12 клас - "Аниматори в туризма" към ПЕГ "Йоан Екзарх" - Враца посетихме двете кули, които са символи на нашия град - Кулата на Мешчиите и Куртпашови - Youth Center Vratsa

Днес с нашите приятели от 12 клас – „Аниматори в туризма“ към ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца посетихме двете кули, които са символи на нашия град – Кулата на Мешчиите и Куртпашови

Днес с нашите приятели от 12 клас – „Аниматори в туризма“ към ПЕГ „Йоан Екзарх“ – Враца посетихме двете кули, които са символи на нашия град – Кулата на Мешчиите и Куртпашови. Главната цел на събитието беше да мотивираме младежите да участват със своя собствена идея в младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2022 г., както и да изразят гражданска позиция и мнение относно живота и дейността на тези символи на нашия град.

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ 2022 г. са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар