Днес се проведоха две доста интересни и полезни онлайн срещи между младежи и младежки работник на Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

Днес се проведоха две доста интересни и полезни онлайн срещи между младежи и младежки работник на Младежки център – Враца

Днес се проведоха две доста интересни и полезни онлайн срещи между младежи и младежки работник на Младежки център – Враца във връзка с младежките инициативи по „Създаваме заедно“ 2021г. Младите хора разбраха всичко нужно, за да се включат със свои идеи и предложения в таз годишния сезон на най-готиното младежко екипно преживяване. Очаквайте скоро нови възможности, за да се включите и вие със своите въпроси по младежките инициативи.

Инициативите по „Създаваме заедно” 2021 г. са финансирани по проекта BGLD – 1.003 – 004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар