Днес в Младежки център-Враца се проведе кръгла маса на тема "Съвременни младежки пространства-инструмент за реализиране на териториално обхващане на младежите за включване в дейности за обучения, мотивация и професионална ориентация" - Youth Center Vratsa

Днес в Младежки център-Враца се проведе кръгла маса на тема „Съвременни младежки пространства-инструмент за реализиране на териториално обхващане на младежите за включване в дейности за обучения, мотивация и професионална ориентация“

Днес в Младежки център-Враца се проведе кръгла маса на тема „Съвременни младежки пространства-инструмент за реализиране на териториално обхващане на младежите за включване в дейности за обучения, мотивация и професионална ориентация“.

На кръглата маса присъстваха представители на екипите, които са осъществили младежки инициативи по „Създаваме заедно“, както и млади хора, които се интересуват от възможностите развитие на техните населени места. Целта на събитието беше отборите участвали в тези дейности да споделят пред аудиторията добри практики и информация, във връзка с особеностите при реализирането на младежки инициативи и по-конкретно тези свързани с обособяването на младежки пространства.

Благодарим на всички за активното участие и се надяваме да има още младежки инициативи, които да се осъществяват с подкрепата на Младежки център – Враца.

Кръглата маса на тема „Съвременни младежки пространства – инструмент за реализиране на териториално обхващане на младежите за включване в дейности за обучения, мотивация и професионална ориентация“ се изпълнява по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар