Днес се проведе работилницата за фасилитатори на образователната игра Climate Fresk - Youth Center Vratsa

Днес се проведе работилницата за фасилитатори на образователната игра Climate Fresk

Днес се проведе работилницата за фасилитатори на образователната игра Climate Fresk. В нея се включи част от екипа на Младежки център – Враца и младежи, които са участвали в играта и са запознати с нейната механика и правила. Тя има за основна цел да представи на участниците различните екологични проблеми, показвайки начина, по който човекът въздейства на околната среда. Превръщайки се във фасилитатори младите хора ще станат мултиплаери на идеята за осъзнато и отговорно отношение към климатичните проблеми. Благодарим на младите хора от Rotary Club & Interact Club Vratsa, Ученически Общински Съвет – Враца, Огнена група “fuego” за тяхното активно участие! Очаквайте скоро първите ни съвместни климатични фрески!

Тази работилница е част от дейностите на клуб „Нека ни е еко“ по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар