Днес се проведе първият модул от „Summer Youth Academy 2022“, която се организира от Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

Днес се проведе първият модул от „Summer Youth Academy 2022“, която се организира от Младежки център – Враца

Днес се проведе първият модул от „Summer Youth Academy 2022“, която се организира от Младежки център – Враца. Младежите изпълняваха най-различни и интересни активности, посветени на работата в екип и разпределението на отговорности. Посредством методологията на неформалното образование, участниците научиха за важността на правилната комуникация и необходимостта от доверие в един колектив.

Използвайки наученото по време на онлайн работилниците по Participatory Art, организирани от нашите партньори от Младежки център – Тимишоара, с младежите визуализирихаме идеалният за тях Младежки център.

Благодарим много на всички наши участници и ги очакваме отново на на 27.07 /сряда/ от 10:00 ч. в Младежки център – Враца, когато ще се състои и вторият модул, в който ще фокусира върху планираме събития във връзка с 12 август „Международният ден на младежта“.

Обученията във връзка със “Summer Youth Academy” 2022 са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

#VratsaTimisoara

#EAAgrantsForYouth

#ParticipatoryArt

#PartnersForYouth

Напишете коментар