Днес се проведе поредната работна среща между екипите на Младежки център - Враца и Младежки център - Тимишоара - Youth Center Vratsa

Днес се проведе поредната работна среща между екипите на Младежки център – Враца и Младежки център – Тимишоара

Днес се проведе поредната работна среща между екипите на Младежки център – Враца и Младежки център – Тимишоара. Бяха обсъдени възможности за посещение в Младежки център- Тимишоара, а също и съдържанието на бъдещия наръчник „Participatory art“, който двата центъра ще разработят съвместно. Разбраха се за поредна среща на 7. март, в която да обсъдят напредъка по съвместните дейности.

Съвместните дейности с Младежки център – Тимишоара са в изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар