Днес се проведе онлайн работна среща във връзка с обученията на младежки работници и образователни медиатори - Youth Center Vratsa

Днес се проведе онлайн работна среща във връзка с обученията на младежки работници и образователни медиатори

Днес се проведе онлайн работна среща във връзка с обученията на младежки работници и образователни медиатори. В нея се включиха екипите от всички младежки центрове от страната. На нея беше споделено накратко как ще протече обучителния процес, също беше направен анализ на оценките и нуждите на участниците, а те от своя страна обещаха тази година да бъдат още по-активни и любознателни в усвоянето на нови знания и умения.

Напишете коментар