Днес се проведе информационна кампания на тема "Превенция на туберкулозата" сред учениците от ОУ "Горан Червеняшки", с. Михайлово - Youth Center Vratsa

Днес се проведе информационна кампания на тема „Превенция на туберкулозата“ сред учениците от ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово

Днес се проведе информационна кампания на тема „Превенция на туберкулозата“ сред учениците от ОУ „Горан Червеняшки“, с. Михайлово. Събитието беше организирано във връзка с отбелязването на 24 март – Световния ден на борбата с туберкулозата! Включването на Младежки център – Враца в тази кампания и отбелязването на този ден не е случайно! Врачаска област е с най-висок брой заразени на 100 000 души с туберкулоза в България. Учениците бяха запознати с възможностите за превенция, рисковете на това заболяване и неговите форми. Раздадени бяха и информационни материали. Събитието протече при голям интерес и разгорещени дискусии.

Тази кампания е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар