Днес се проведе закриващата конференция по Проект BGLD - 1.003 - 0004 "Младежки център Враца - фактор за развитие на Северозапада" - Youth Center Vratsa

Днес се проведе закриващата конференция по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“

Днес се проведе закриващата конференция по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“. Тя беше открита от зам. – кметa по “Култура, спорт, социални и младежки дейности, туризъм и инвестиции“ – Александър Владимиров, който е ръководител и на проекта. Той заедно с д-р Никола Живков – младежки работник обобщиха постигнатите резултати във връзка с изпълнението на проекта, като бяха очертани и тенденциите за развитие. Екипът на Младежки център – Враца е горд с постигнатото и се надява да пожъне още повече успехи, като вече утвърден фактор за развитие на младежката работа в Северозападна България.

Благодарим на всички институции, партньори, младежки организациии и доброволци за изключително отдадената работа в реализирането на съвместните дейности и инициативи! Най-доброто предстой! Нека силата да бъде с вас!

Закриващата конференция е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар