Днес, протече вторият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 2022 г.”, през който усвоихме нови знания - Youth Center Vratsa

Днес, протече вторият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 2022 г.”, през който усвоихме нови знания

Днес, протече вторият ден от “Националното обучение за обучители по правата на човека за деца 2022 г.”, през който усвоихме нови знания. Успяхме да надградим компетенции относно образованието за правата на човека, различните стилове на учене, учихме се да се учим, говорихме си за игровизация при процеса на учене, запознахме се с различни стратегически документи, свързани с правата на човека, работихме с наръчника Кампасито и много се забавлявахме!!

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар