Днес представители на Младежки център - Враца проведоха неформално обучение на тема " Екология и права на човека" в 7.клас на ОУ "Васил Левски", с. Ракево, обл. Враца - Youth Center Vratsa

Днес представители на Младежки център – Враца проведоха неформално обучение на тема “ Екология и права на човека“ в 7.клас на ОУ „Васил Левски“, с. Ракево, обл. Враца

Днес представители на Младежки център – Враца проведоха неформално обучение на тема “ Екология и права на човека“ в 7.клас на ОУ „Васил Левски“, с. Ракево, обл. Враца. Целта на обучението беше да запознае учениците с основните права на човека и важността им за толерантно общуване в училище и извън него. Благодарение на разнообразната програма подготвена от младежките работници, учениците успяха да се докоснат до неформалното образование и неговата важност за изграждане на умения за общуване, екипност, толерантност и активно включване.


Неформалното обучение на тема „Екология и правата на човека “ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар