Днес на гости на Младежки център - Враца бяха прекрасните ученици от 8 "б" клас на Професионална гимназия "Димитраки Хаджитошин" - Youth Center Vratsa

Днес на гости на Младежки център – Враца бяха прекрасните ученици от 8 „б“ клас на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“

Днес на гости на Младежки център – Враца бяха прекрасните ученици от 8 „б“ клас на Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“. Колегите запознаха младежите с дейностите на Центъра, а също така им проведоха неформално обучение посветено на техните права. Учениците бяха запознати с еволюцията на човешките права и заедно дискутираха тяхната важност. Благодарим им за активното участие и предоставената възможност от страна на техните учители!

Неформалното обучение на тема „Екология и правата на човека “ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар