Днес младежки работници от Младежки център – Враца по покана на ученическия съвет на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, организираха обучение на ученици, които представят ученическите съвети на всички училища от областта - Youth Center Vratsa

Днес младежки работници от Младежки център – Враца по покана на ученическия съвет на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, организираха обучение на ученици, които представят ученическите съвети на всички училища от областта

Днес младежки работници от Младежки център – Враца по покана на ученическия съвет на ППМГ „Акад. Иван Ценов“ гр. Враца, организираха обучение на ученици, които представят ученическите съвети на всички училища от областта. В събитието участие взеха и педагогически експерти, които придружаваха своите възпитаници. Темата на обучението беше свързана с изграждането на финансова грамотност сред младежите, което целеше да им помагне при работа с техните лични финанси, но също така и при организиране на различни събития през техните неформални групи и ученически съвети. По този начин също да се подпомогне по-успешното развитие на тези млади личности, а също и ученическото самоуправление на местно и регионално ниво.

За реализирането на обучението беше използвано помагало „Пътешествията по метода на Дизайн мисленето“ за младежки работници разработено по проект MILagers от нашите партньори от Център за безопасен интернет – Safe net, България. Благодарни сме, че имахме възможността да сме едни от първите в България, които да приложат техния опит и експертиза на местно ниво при работа с младежи и педагогически експерти.

Благодарим и за поканата да направим това обучение на ППМГ „Академик Иван Ценов“, гр. Враца. Надяваме се, че ще продължим да работим все така успешно, за да развивамe ученическото самоуправление и компетенциите на младите хора в града.

Това обучение е част от кампанията „Как да създадем своя персонален финансов план?“, която е финансирано по проекта BGLD – 1.003 – 004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар