На 27. януари младежките работници от Младежки център - Враца проведоха обучение на тема " Толерантни заедно- нека кажем Не на омразата в интернет" с ученици от ПГ "Димитраки Хаджитошин", гр. Враца - Youth Center Vratsa

На 27. януари младежките работници от Младежки център – Враца проведоха обучение на тема “ Толерантни заедно- нека кажем Не на омразата в интернет“ с ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца

На 27. януари младежките работници от Младежки център – Враца проведоха обучение на тема “ Толерантни заедно- нека кажем Не на омразата в интернет“ с ученици от ПГ „Димитраки Хаджитошин“, гр. Враца. Тази активност е част от кампанията по случай Международния ден за безопасен интернет, а за материалите ползвани по време на обучението благодарим на нашите приятели от Център за безопасен интернет ( Safenet). Младежите взеха активното участие, като сериозно подходиха към темата, засягаща проблема с изпращането на имплицитни снимки между връстници и не само. Така нареченият секстинг се случва почти ежедневно, а последствията от него могат да бъдат драматични в случай, че човекът не потърси помощ. Всичко това, както и имиджа, който изграждаме в социалните мрежи плюс правилата, които имаме за ползване на различни приложения бяха обсъдени в дискусия. Коментирани бяха както положителните последствия, така и негативни в резултат на наши необмислени действия във виртуалното пространство.

Обучението „Толерантни заедно – нека кажем Не на омразата в интернет“ е част от дейностите на Младежки център – Враца по изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца- фактор за развитие на Северозапада“,финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар