Днес любителите на природата и планинските преходи се включиха в безплатното обучение по "Спортно ориентиране", организирано от клуб "Спортна анимация и туризъм" към Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

Днес любителите на природата и планинските преходи се включиха в безплатното обучение по „Спортно ориентиране“, организирано от клуб „Спортна анимация и туризъм“ към Младежки център – Враца

Днес любителите на природата и планинските преходи се включиха в безплатното обучение по „Спортно ориентиране“, организирано от клуб „Спортна анимация и туризъм“ към Младежки център – Враца. Събитието се проведе в близост до местността „Учителски колонии“. Обучението се води от експерта по спортно ориентиране Евгени Филипов. Сбореният пункт беше пред сградата на Младежки център – Враца, като екипът ни подсигури храна и вода за всеки, който беше дошъл. Преходът до местността беше изпълнен с много емоции и усмивки, провокирани от красивите гледки и хубавите разговори!

Събитието е част от дейностите на клуб „Спортна анимация и туризъм“ към Младежки център – Враца по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана по Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар