Днес е третия ден от „Обучението на младежки работници“ - Youth Center Vratsa

Днес е третия ден от „Обучението на младежки работници“

Днес е третия ден от „Обучението на младежки работници“. В момента младежките работници и образователните медиатори от младежките центрове във Враца, Монтана, Габрово и Добрич преминават през модула: „Различните млади. Социалната интеграция и дезинтеграция като глобално предизвикателство “ воден от доц. д-р Силвия Върбанова, която ще ги преведе през дебрите на тази темата.

Напишете коментар