Днес е последният ден от „Обучението на младежки работници“ - Youth Center Vratsa

Днес е последният ден от „Обучението на младежки работници“

Днес е последният ден от „Обучението на младежки работници“. В момента младежките работници и образователните медиатори от младежките центрове във Враца, Монтана, Габрово и Добрич преминават през модула: „Младежко предприемачество и заетост срещу социално изключване и дискриминация“ воден от проф. дпн Моника Богданова.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар