Днес е последният ден от „Обучението на младежки работници“ - Youth Center Vratsa

Днес е последният ден от „Обучението на младежки работници“

Днес е последният ден от „Обучението на младежки работници“. В момента младежките работници и образователните медиатори от младежките центрове във Враца, Монтана, Габрово и Добрич преминават през модула: „Младежко предприемачество и заетост срещу социално изключване и дискриминация“ воден от проф. дпн Моника Богданова.

Напишете коментар