Честит Международен ден на младежта - Youth Center Vratsa

Честит Международен ден на младежта

Честит Международен ден на младежта!

Това е събитие от особена важност за световната младеж. В Лисабон на 8. -12. август 1998 г. на Световна конференция на министрите, отговорни за младежта се решава Международния ден на младежта да се чества на 12 август. Официално това става факт на 17 декември 1999 г. с резолюция 54/120 на Общото събрание на ООН. В България за първи път 12. август се отбелязва официално през 2007 г.

Международният ден на младежта дава възможност на света да разгърне потенциала на младите хора, да отбележи техните постижения и да планира начини за по-доброто им включване в развитието на нашето общество.
Денят е поле за изява на младежките гласове, младежките действия и инициативи, младежките политики, както и за младежката ангажираност в глобален мащаб.

Напишете коментар