През изминалния петък деца взеха участие в дейности организирани от Activity Lab при Младежки център - Враца - Youth Center Vratsa

През изминалния петък деца взеха участие в дейности организирани от Activity Lab при Младежки център – Враца

През изминалния петък деца взеха участие в дейности организирани от Activity Lab при Младежки център – Враца. Тези активности бяха структурирани, така че да ги подтикнат към усвояването на нови знания, докато се забавляват . Посредством разработената програма в Activity Lab се изграждат умения в три направления. Физическа активност: гимнастическите умения, фина моторика и координация. Умствено развитие: следване на инструкции, логически връзки и ритъм. Не на последно място социални умения: работа в екип, добра комуникация и търпение. В дейностите освен малчуганите се включиха и техните родители, като по този начин се укрепи и връзката дете – родител. Това са поредица от събития на Activity Lab, които предстоят да се изпълняват през следващите месеци.

Комплексното развитие на малчуганите беше подкрепено и от настолни игри, като децата можеха да се докоснат до игри като Дъбъл, Диксит, Нарисувай ми герой и още други активности, съобразени с тяхната възрастова група.

Благодарим за активността и усмивките на всички!

Activity Lab е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар