Днес в Младежки център - Враца стартира обучението за младежки работници - Youth Center Vratsa

Днес в Младежки център – Враца стартира обучението за младежки работници

Днес в Младежки център – Враца стартира обучението за младежки работници. То е по проект “ Изграждане на капацитет за образователно и социално включване“. На него присъстват младежки работници и образователни медиатори от младежките центрове от Враца, Монтана, Габрово и Добрич. Обучението ще продължи до 10. юни включително.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар