Днес в Младежки център - Враца се прове Форум за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа на тема "Моето първо интервю за работа" - Youth Center Vratsa

Днес в Младежки център – Враца се прове Форум за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа на тема „Моето първо интервю за работа“

Днес в Младежки център – Враца се прове Форум за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа на тема „Моето първо интервю за работа“. На него присъстваха ученици от 11 „г“ клас от Профилирана езикова гимназия „Йоан Екзарх“ – гр. Враца. Събитието беше организирано от младежки работници, а експертът по кариерно ориентиране – Николай Ценов от ЦПЛР-ЦРД-Център Кариерно Ориентиране Враца влезе в ролята на лектор и изнесе безценна лекция. На Форума бяха обсъдени стратегии за подготовка, явяване и успешно представяне на интервюто за работа. Представени бяха и видовете комуникация – вербална и невербална, най-често допусканите грешки, по време на интервюто за работа и как да ги избегнем.

Благодарим на Николай Цeнов от ЦПЛР-ЦРД – Центъра за кариерно ориентиране – Враца, за експертното участие и съвместна работа по организиране и провеждане на това събитие.

Форумът за консултация и насоки в търсенето и намирането на подходяща работа на тема “ Моето първо интервю“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар