Днес в Младежки център - Враца се проведе кръгла маса на тема: "Съвременни предизвикателства и нужди пред младите хора и представителите на уязвимите групи" - Youth Center Vratsa

Днес в Младежки център – Враца се проведе кръгла маса на тема: „Съвременни предизвикателства и нужди пред младите хора и представителите на уязвимите групи“

Днес в Младежки център – Враца се проведе кръгла маса на тема: „Съвременни предизвикателства и нужди пред младите хора и представителите на уязвимите групи“. По време на нея беше представено анкетното проучване на същата тема, направено сред 150 младежи от област Враца, реализирано от младежките работници от Младежки център – Враца. В конференцията взеха участие младежките работници от младежките центрове от Монтана, Габрово и Добрич. Своите позиции споделиха – директор дирекция „Бюрото по труда“ в град Враца и председателя на Ученически Общински Съвет – Враца . Благодарим на всички влючили се в тази интересна дискусия. Надяваме се резултатите от нея да послужат на всички при работата им с младежите.

Кръглата маса е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар