Вчера в Младежки център - Враца се проведе обучението "Бъди ЕКО" - Youth Center Vratsa

Вчера в Младежки център – Враца се проведе обучението „Бъди ЕКО“

Вчера в Младежки център – Враца се проведе обучението „Бъди ЕКО“. То беше организирано от отбор „Трансгранична сила“, като част от младежките инициативи „Създаваме заедно“. Събитието беше посветено на екологичните и климатични проблеми, които засягат всички ни и заедно трябва да търсим решения. Обучението беше разделен на няколко етапа. Първият се състоеше в разиграването на образователната игра Climate Fresk. Вторият в търсенето на решения по наболели екологични проблеми, развивайки критичното мислене, посредством гледането на филма „The True Cost“ и третият, в който развивахме практически умения за „правилно“ разделно събиране на отпадъци, които след това ще преподаваме на деца между 1. и 4. клас.

След успешно преминато обучение младежите, които бяха обучение от отбор „Трансгранична сила“ , вече официално могат да се нарекат мултиплайъри на екологичното мислене сред своите връстници.

Младежката инициатива „Процъфтяващ балкан“ на отбор „Трансгранична сила“ e част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар