Днес в Младежки център - Враца се проведе информационна среща - дискусия на тема "Медийно образование за активно гражданство" организирана съвместно с нашите приятели от сдружение "Нов път" Хайредин - Youth Center Vratsa

Днес в Младежки център – Враца се проведе информационна среща – дискусия на тема „Медийно образование за активно гражданство“ организирана съвместно с нашите приятели от сдружение „Нов път“ Хайредин

Днес в Младежки център – Враца се проведе информационна среща – дискусия на тема „Медийно образование за активно гражданство“ организирана съвместно с нашите приятели от сдружение „Нов път“ Хайредин. Събитието е част от нашата Лятната младежка академия. Младежите бяха запознати с основни похвати и техники за справяне с някои проблеми на съвременната дигитална медийна среда. По време на дискусията бяха коментирани теми като фалшивите новини, информационното затъмнение и критичното мислене. Младежите взеха активното участие по време на събитието, споделяйки своето мнение и позиции. Коментирани бяха както ползите от необятния дигитален свят, така и негатите в резултат на наши необмислени действия във виртуалното пространство.

Информационната среща – дискусия е част от Лятната младежка академия изпълнявана по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар