Днес бяха доставени и последните материали във връзка с реализирането на младежката инициатива „Искам да науча за птиците в моя роден край и да помогна за тяхното опазване и видово съхраняване“ на Еко клуб „Зелена планета“ – ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра - Youth Center Vratsa

Днес бяха доставени и последните материали във връзка с реализирането на младежката инициатива „Искам да науча за птиците в моя роден край и да помогна за тяхното опазване и видово съхраняване“ на Еко клуб „Зелена планета“ – ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра

Днес бяха доставени и последните материали във връзка с реализирането на младежката инициатива „Искам да науча за птиците в моя роден край и да помогна за тяхното опазване и видово съхраняване“ на Еко клуб „Зелена планета“ – ПГ „Алеко Константинов“ гр. Мездра. С тях те ще могат да извършват наблюдение на птиците в региона и да опознават видовото разнообразие. Тази дейност е част от младежките инициативи „Създаваме заедно“. Благодарим изключително много на Българско дружество за защита на птиците BirdLife Bulgaria за предоставените материали. Ще очакваме с интерес разказите и снимки от нашите малки изследователи!

Младежките инициативи „Създаваме заедно“ са част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар