Днес беше първият ден от двудневното обучение "БЕЗ ПЛАН" - Youth Center Vratsa

Днес беше първият ден от двудневното обучение „БЕЗ ПЛАН“

Днес беше първият ден от двудневното обучение „БЕЗ ПЛАН“. Сутринта участниците се обучаваха на екипност и на изграждане на доверие в група, като същевременно младежките работници ги потопиха във важни за обществото теми като тормоза в училище, вербална и невербална агресия. Следобядът младежите обсъждаха въпроси свързани с екологичните проблеми и природните бедствия. Чрез различни активностите младежките работници засегнаха тези теми, но и същевременно учиха участниците на поемане на отговорности и разпределение на задачи в един екип.

Обучението „БЕЗ ПЛАН “ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар