Днес беше вторият ден от двудневното обучение "БЕЗ ПЛАН" - Youth Center Vratsa

Днес беше вторият ден от двудневното обучение „БЕЗ ПЛАН“

Днес беше вторият ден от двудневното обучение „БЕЗ ПЛАН“. То се фасилитира от младежките работници на Младежки център – Враца. В него се включиха 23 младежи от Професионална гимназия „Димитраки Хаджитошин“, гр.Враца и ППМГ „Акад. Иван Ценов“, гр. Враца, като те преминаха през два модула. Първият беше на тема „Решаване на конфликти“. По време на него, чрез различни неформални методи, младежите научиха какви биват видове конфликти и как трябва да ги преодоляват. Вторият модул беше на тема „Вземане на решения“. Участниците тук усвоиха няколко интересни техники за по-лесно разрешаване на различни житейски ситуации. Благодарим за усмивките и добрата работа на всички наши младежи от днес и вчера.

Обучението „БЕЗ ПЛАН“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар