Днес беше вторият ден от двудневното обучение "БЕЗ ПЛАН" - Youth Center Vratsa

Днес беше вторият ден от двудневното обучение „БЕЗ ПЛАН“

Днес беше вторият ден от двудневното обучение „БЕЗ ПЛАН“. Сутринта участниците се обучаваха в създаването на различни по вид съдържания за социалните мрежи, като младежите минаха през няколко активности посветени на темата. Следобядът младежите работиха върху креативността. Чрез разнообразни активности младежките работници развихриха възображението на младите хора за справяне с различни кризистни ситуации. В обучението взеха участие представители на ППМГ „Акад. Иван Ценов“, ПЕГ „Йоан Екзарх“, СУ „Никола Войводов“, ПГ „Димитраки Хаджитошин“, Професионална гимназия по търговия и ресторантьорство и ПТГ „Никола Й. Вапцаров“. Всички те придобиха нови умения, които ще приложат в последващи активности, организирани съвместно с нас. Благодарим им искрено за активното участие.

Обучението „БЕЗ ПЛАН “ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар