Десислава Петрова - образователен посредник - Youth Center Vratsa

Десислава Петрова – образователен посредник

Казвам се Десислава Петрова и съм образователен посредник в Звено „Център за младежки дейности“ – гр. Враца. Притежавам бакалаварска степен по „Социална педагогика“ и магистърска степен по „Управление на институциите за социална работа“. Средното си образование получих в ЕГ „Йоан Екзарх“ – гр. Враца, а висшето си образование завърших в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . Преди да започна работата като образователен медиатор, работих една година като младежки работник тук, в Звено „ЦМД“ – гр. Враца. Работих и като социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Враца в продължение на 5 години. Полученото образование и предишния ми опит в социалната сфера изиграха важна роля в справянето с предизвикателствата, с които се сблъсквам ежедневно в настоящата ми професия. Истината е, че нищо не би могло да се сравни с реалния контакт с млади хора и деца, с енергията която струи от тях, с вроденото им любопитство и неутолимата им жажда за знания и изследователство и най-вече със самото чувството на удовлетвореност от успешно реализираната комуникация с тях. Твърдо вярвам, че изкуството, спортът, музиката, връзката с природата, откритото общуване са способите чрез които достигаме до младите хора днес и успяваме да моделираме в тях едно адекватно поведение и мислене, стремеж към осмислен начин на живот и активна гражданска позиция.