Десислава Петрова - младежки работник - Youth Center Vratsa

Десислава Петрова – младежки работник

Казвам се Десислава Петрова и съм младежки работник в Звено „Център за младежки дейности“ – гр. Враца. Притежавам бакалаварска степен по „Социална педагогика“ и магистърска степен по „Управление на институциите за социална работа“. Средното си образование получих в ЕГ „Йоан Екзарх“ – гр. Враца, а висшето си образование завърших в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ . В Звено „ЦМД“ – гр. Враца съм работила и като образователен посредник. Преди това съм била социален работник в Дирекция „Социално подпомагане“ – гр. Враца в продължение на 5 години. Полученото образование и предишния ми опит в социалната сфера изиграха важна роля в справянето с предизвикателствата, с които се сблъсквам ежедневно в настоящата ми професия. Истината е, че нищо не би могло да се сравни с реалния контакт с млади хора и деца, с енергията която струи от тях, с вроденото им любопитство и неутолимата им жажда за знания и изследователство и най-вече със самото чувството на удовлетвореност от успешно реализираната комуникация с тях. Твърдо вярвам, че изкуството, спортът, музиката, връзката с природата, откритото общуване са способите, чрез които достигаме до младите хора днес и успяваме да моделираме в тях едно адекватно поведение и мислене, стремеж към осмислен начин на живот и активна гражданска позиция.