Ден 4. от "Националното обучение на обучители по правата на човека за деца 2022 г.", провеждащо се в с. Лозен, премина шеметно в прилагане на упражнения от наръчника Компасито - Youth Center Vratsa

Ден 4. от „Националното обучение на обучители по правата на човека за деца 2022 г.“, провеждащо се в с. Лозен, премина шеметно в прилагане на упражнения от наръчника Компасито

Ден 4. от „Националното обучение на обучители по правата на човека за деца 2022 г.“, провеждащо се в с. Лозен, премина шеметно в прилагане на упражнения от наръчника Компасито. Всички участици се забавляваха, докато усвояваха методология за провеждане на обучения на деца и младежи, учиха колективно, търсиха себе си, вникваха в процеса на мотивиране и се разходиха из дебрите на собственото си себепознание и израстване.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.


Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар