В последния ден от „Обучението на младежки работници“ младежките работници от младежките центрове във Враца, Монтана, Габрово и Добрич преминаха през последните тематични модули - Youth Center Vratsa

В последния ден от „Обучението на младежки работници“ младежките работници от младежките центрове във Враца, Монтана, Габрово и Добрич преминаха през последните тематични модули

В последния ден от „Обучението на младежки работници“ младежките работници от младежките центрове във Враца, Монтана, Габрово и Добрич преминаха през последните тематични модули. Първо те изслушаха лекцията на тема: „Образователна интеграция като приоритет на младежката работа.“ Тя беше водена от проф. Силвия Николаева. Следобяд модулът беше воден от доц. Цветелина Раденкова, като нейната тема беше: “ Форми и методи за неформално и информалнообучение в младежките организации“.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар