В периода 10. - 12. април в с. Стакевци, "Чудното място" се проведе обучението "БЕЗ ПЛАН " - Youth Center Vratsa

В периода 10. – 12. април в с. Стакевци, „Чудното място“ се проведе обучението „БЕЗ ПЛАН „

В периода 10. – 12. април в с. Стакевци, „Чудното място“ се проведе обучението „БЕЗ ПЛАН „. В първия ден участниците се запознаха със самото място, в което се провеждат редица дейности свързани с приключенски, селски и природен туризъм, а основните посетители са деца и младежи. В късния следобед младите хора имаха удоволствието да се запознаят и със самия домакин и собственик, който се оказа кмет на гр. Белоградчик. Той разказа как са започнали всичко, защо и каква е неговата визия за развитието на туризма в този регион. Освен това той сподели за проблемите и очерта път за тяхното решаване. През втория ден се реализира приятен преход до водопад „Бялата вода“. По време на него и на почивките се коментираше отношението на хората към природата и това как да бъде безопасна разходката в планината. Следобедът се проведе активността „Инкубатор на идеи „, по време на която се засегнаха развитието и видове туризъм във врачанския край. Генерираха се много интересни и полезни идеи, които се надявам да осъществим. Вечерта разбира се по идея и организация на младежите се осъществи парти и огнено шоу! През последния ден се събрахме за обратна връзка, посредством активността „Заземяване“ и си взехме довиждане с домакините и дружелюбните животни.

Обучението „БЕЗ ПЛАН “ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар