В Европейската година на младежта българският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков обявява конкурс на тема „Моята предприемаческа идея за област Враца“ - Youth Center Vratsa

В Европейската година на младежта българският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков обявява конкурс на тема „Моята предприемаческа идея за област Враца“

В Европейската година на младежта българският евродепутат от групата на ЕНП Андрей Новаков обявява конкурс на тема „Моята предприемаческа идея за област Враца“. Конкурсът цели насърчаване и развитие на предприемаческия дух сред младите хора във Врачанска област. Право на участие в конкурсната надпревара имат над 16-годишни ученици и студенти.

Партньори в инициативата са Община Враца, Община Козлодуй, Община Бяла Слатина, Община Оряхово, Община Мизия, Младежки център – Враца, Младежки дом – Враца.

Участниците следва да представят своите предприемачески идеи в четири направления – култура и туризъм; климат и околна среда; образование, обучение; цифровизация. Съставът на отборите е от петима души – 4 участници и 1 ментор (учител/преподавател). Отборът от ученици или студенти следва да изпрати своята предприемаческа идея в рамките на 3-минутно видео на имейл: mariya.doncheva@andreynovakov.eu до 12 септември 2022 г.

Основни критерии за оценка са иновативност, реалистичност на предприемаческата идея, устойчивостта й във времето, оценка на риска, обвързаността й с устойчивото развитие на Врачанска област, както и успешното й представяне.

Регламентът на конкурса, както и друга полезна информация можете да намерите на: https://andreynovakov.eu/?p=9408

Събитието по представяне на предприемаческите идеи и награждаване ще се състои на 8 октомври 2022 г. Специално сформирано за целта жури ще определи победителите. Наградата в четирите подгрупи ще бъде посещение на Европейския парламент в Брюк.

Напишете коментар