Във връзка с предстоящото изпълнение на младежката инициатива "Заедно за спорта" от отбор "Неко" бяха преброени събраните, чрез дарение средства от младежите по време на дейностите, които те организираха на 12. август "Международния ден на младежта" - Youth Center Vratsa

Във връзка с предстоящото изпълнение на младежката инициатива „Заедно за спорта“ от отбор „Неко“ бяха преброени събраните, чрез дарение средства от младежите по време на дейностите, които те организираха на 12. август „Международния ден на младежта“

Във връзка с предстоящото изпълнение на младежката инициатива „Заедно за спорта“ от отбор „Неко“ бяха преброени събраните, чрез дарение средства от младежите по време на дейностите, които те организираха на 12. август „Международния ден на младежта“. Парите се събират с цел допълнително финансиране при изграждането на площадка за плажен волейбол. Беше сформирана комисия от участниците в инициативата, които под наблюдение на екипа на Младежки център – Враца извършиха преброяването. Събраната сума възлиза на 212, 30 лв.

Благодарим на всички дарили средства, за да може тази младежка идея през следващата година да се превърне в реалност.

Младежката инициативата „Заедно за спорта” е финансирана по проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“ по Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар