На 9. март младежките работници от Младежки център - Враца проведоха обучение, което беше част от кампанията " Мотивация за продължаване на образованието" - Youth Center Vratsa

На 9. март младежките работници от Младежки център – Враца проведоха обучение, което беше част от кампанията “ Мотивация за продължаване на образованието“

На 9. март младежките работници от Младежки център – Враца проведоха обучение, което беше част от кампанията “ Мотивация за продължаване на образованието“. Занятието беше с ученици от 6 и 7 клас от ОУ “ Св. св. Кирил и Методий“ в с. Девене. Темите, които се коментираха бяха свързани с позитивите от продължаване на образованието след 7 клас, както и по-добрите възможности за работа и реализация при завършено средно образование и придобита професионална квалификация.

Кампанията „Мотивация за продължаване на образованието“ е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар