Вчера в Младежки център-Враца се проведе кръгла маса на тема "Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики", организирана от сдружение "Активно общество", гр. Видин - Youth Center Vratsa

Вчера в Младежки център-Враца се проведе кръгла маса на тема „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“, организирана от сдружение „Активно общество“, гр. Видин

Вчера в Младежки център-Враца се проведе кръгла маса на тема „Състояние на младежките политики в общините Видин и Враца: възможности за трансфер на успешни европейски практики“, организирана от сдружение „Активно общество“, гр. Видин. Благодарим на всички младежки организации и институции, които взеха участие във форума!

Напишете коментар