Вчера беше проведена работна среща между екипа за изпълнение и координатора по проекта от Младежки център – Враца и партньорите от Младежки център – Тимишоара - Youth Center Vratsa

Вчера беше проведена работна среща между екипа за изпълнение и координатора по проекта от Младежки център – Враца и партньорите от Младежки център – Тимишоара

Вчера беше проведена работна среща между екипа за изпълнение и координатора по проекта от Младежки център – Враца и партньорите от Младежки център – Тимишоара. На срещата бяха обсъдени реализираните до момента проектни дейности и предстоящите такива. Споделен беше и напредъка по изработването на наръчника Participatory Art и също предстоящата работна визита през месец ноември в Младежки център – Тимишоара, като ще има последваща онлайн работна среща между двата екипа по проекта за изясняване датите на посещението през следващия месец .

Съвместните дейности с Младежки център – Тимишоара са в изпълнение на Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

#VratsaTimisoara

#EAAgrantsForYouth

#ParticipatoryArt

#PartnersForYout

Напишете коментар