Втори ден от "Обучението на младежки работници" - Youth Center Vratsa

Втори ден от „Обучението на младежки работници“

Вторият ден от „Обучението на младежки работници“ тече с пълна сила. В момента новоназначените младежки работници от Младежките центрове в Монтана, Габрово и Добрич преминават през модула: „Младежите и приоритетите на младежката работа“ воден от докторант Цветелина Раденкова, която ще ги преведе през дебрите на темата. Сутрешният модул беше воден от проф. д-р Силвия Николаева, а темата беше повече от интересна „Младите хора и техните ценностни избори“. В следващите дни ще продължаваме да ви информираме за развоя на това прекрасно обучение, на което ние сме домакин.

Това обучение е част от Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021 г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар