Втори ден в Европейски младежки център - Будапеща - Youth Center Vratsa

Втори ден в Европейски младежки център – Будапеща

Вчера беше много вълнуващо! Във втория ден от нашата визита в Европейския младежки център – Будапеща имахме възможността да се докоснем до образователни експерти по права на човека от най-високо ниво! Запознахме се с Наталия – образователен съветник към Звеното за разработване на образователни програми към Европейския младежки център. Използвайки методите на неформалното образование тя ни представи по един различен и вълнуващ начин правата на човека и ценностите, които стоят зад тях. В последствие в кратка презентация ни запозна и с възможностите за повишаване на капацитета на младежките работници и обучители, които Съвета на Европа предлага! Последната сесия преди обяд беше посветена на Знака за качество за Младежки центрове, с който Съвета на Европа удостоява тези от тях, които отговарят на най-високите стандарти за младежка работа. Бяха представени изисквания, добри примери от Европа и как да се постигне такова високо ниво на работа. След нейния край поднесахме скромни подаръци от името на община Враца и Младежки център – Враца на домакините от Европейския младежки център – Будапеща.

Следобедната сесия беше посветена на поставяне на стратегически цели и планиране на дейности. Успяхме да си избистрим визията за последващи обучения, с които да промотираме правата на човека и ценностите на Съвета на Европа. Беше интересно да чуем другите Центрове и да обменим опит и идеи по тази тема.

Визитата в Будапеща беше възможност за нас да се докоснем до най-високите стандарти за младежка работа, от които да почерпим вдъхновение и приложим в работата си на регионално ниво.

Работното посещение до Европейския младежки център – Будапеща е част от дейностите по Проект BGLD – 1.003 – 0004 „Младежки център Враца – фактор за развитие на Северозапада“, финансиран чрез Финансовия механизъм на ЕИП 2014-2021г.

Публикациите на сайта отразяват единствено мнението на авторите и Програмният оператор на Програма „Местно развитие, намаляване на бедността и подобрено включване на уязвими групи“ не носи отговорност за съдържанието на информацията.

Напишете коментар