Албена Ненчева - младежки работник - Youth Center Vratsa

Албена Ненчева – младежки работник

Завършила съм Софийски университет „Св. Климент Охридски”, степен „бакалавър” по специалност „Социална педагогика” и степен „магистър” по „Социални дейности”. Към момента съм студент в Стопанска Академия „Д.А. Ценов”, където изучавам втора магистърска степен, специалност „Финансов мениджмънт”.
Започнах работа в Младежки център – Враца като социален работник през 2015г., където натрупах опит в областта на социална работа и работата с млади хора; придобих умения при проучването и анализирането на социалните индивидуални потребности на децата и младежите и техните семейства.
От една година заемам длъжността „младежки работник”. Смятам, че работата с младежи е призвание и същевременно отговорност. Благодарение на методите на неформалното обучение успяваме да изградим у младите чувства на себе уважение, толерантност, емпатия, както и да мотивираме тяхното гражданско участие!