Зареждане .....

Младежки център Враца

Нашата мисия

 • Осигуряване равен достъп до образование,обучение и труд.
 • Привличане на родителите в процеса на образователна,социална и трудова реализация на децата и учениците.
 • Интеграционни дейности за деца и младежи, чрез организиране на съвместни инициативи.
 • Промяна на обществените нагласи в посока към по-голяма толерантност към младежите в риск.
 • Засилване на мотивацията за социално включване на деца и родители от уязвими общности.

Успехът на всяко едно начинание

е сбор от постиженията на

участниците!

Младежки център Враца е изграден за децата. Тук те могат да се изявяват и да проявят своите възможности, качества и умения, а онези, които имат проблеми – да получат помощ и подкрепа от нашият екип. Нашите специалисти са добре обучени, с подходяща квалификация и богат практически опит.

Екипът на Младежки център
Враца

Новини

Последни събития и публикации

Дейности

Настаняване

Сградата на Младежки център е превърната в привлекателно място за младежи, след ремонтните дейности, реконструиране и модернизация.

Младежки център разполага с:

 • 19 двойни стаи със собствен санитарен възел
 • 1 двойна стая за хора с физически увреждания със собствен санитарен възел
 • Библиотека/учебна зала
 • Зала за танци/учебна зала
 • Конферентна зала
 • Арт ателие
 • Столова
 • Малка и обособена кухня
 • Фитнес зала
 • Компютърна зала с 10 компютърни конфигурации
 • Две фоайета с възможност за провеждане на изложби и срещи

building
our building

Контакти

  гр. Враца, 3000 ул. "Иван Андрейчин" №2   youthcenter_vr@abv.bg   +359 876 964 442 Младежки център се намира в централната градска част на град Враца. Сградата е с напълно достъпна инфраструктура за хора с физически увреждания.